Sisällön arvosta ja arvostuksesta

Tiedon tuottajien arvo tulee siitä mitä he tuottavat, mutta myös siitä missä yhteydessä heidän tuottamaansa tietoa/sisältöä esitetään. Kaveriverkosto mahdollistaa jonkin sisällön nostamisen suurempaan arvoon verrattuna sellaiseen sisältöön jonka tukijoita ei kavereiden joukossa ole.

Tarkoittaako se kuitenkaan sitä, että vähemmässä suosiossa oleva sisältö olisi vähemmän arvokasta vai onko jonkun sisällön arvon määritelmä sellaisenaan harhaanjohtava? Tuottaako sisältö arvoa vai onko sisältö sellaisenaan arvokas? Tuleeko arvo tekemisestä vai olemisesta?

Lisääkö jonkun asian arvoa se että se on tehty hyvin vai voiko huonostikin tehty olla suuressa arvossa jos sillä on vain hyvät suosittelijat?

Mikä tekee ideasta arvokkaan?

Mainokset